?>
YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

YÖNETİM ASIL ÜYELER

YÖNETİM YEDEK ÜYELER

BAŞKAN

Savaş TEKİN

Selda MİLLİ

Yılmaz ÖLMEZ

Şendoğan ERCAN

Hüseyin DİNÇER

Salih BOZ

BAŞKAN YARDIMCISI

Bulin UNCU

Ertan YILDIZ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ferit ERİN

Erdal GÖKŞEN

DENETLEME KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Alaadin ARKCI

Selahattin ERCAN

Fatih YILDIZ

Adem HAVA

Özcan AÇIKEL

Kaya BEDRO